U Rotterdamu Prvi hrvatski privredni sajam za Benelux

Prvi hrvatski privredni sajam na području Beneluxa planira održat će se 16. studenog 2009. u Rotterdamu u suorganizaciji s Veleposlanstvom RH u Den Haagu.

Rottredam je izabran kao nizozemski grad s lukom od velike važnosti za mnoge gospodarske subjekte širom Europe, a osobito za zemlje Beneluxa (Belgija, Nizozemska i Luksemburg).

Prema informacijama organizatora, sajam će se održati u zgradi World Trade Centra (WTC) u Rotterdamu.

Zainteresirani izlagači se mogu javiti u FARON Business Developments, g. Robert Farac, faron@hetnet.nl , fax: +31 10 466 20 18, tel: +31 6 53 34 97 07 ili +31 10 465 81 14, gdje će dobiti kompletnu informaciju o termina održavanja, robnim grupama na sajmu, te cjelovite prijavne materijale.


Lokacija