Poslovni razgovori na Međunarodnom sajmu stočarstva u Francuskoj

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom SPACE 2015 - Livestock and agriculture brokerage event koji će se održati 16. I 17. rujna 2015. u gradu Rennes, u Frrancuskoj,tijekom Međunarodnog sajma stočarstva.

Sajam SPACE važan je međunarodni sajam za profesionalce za uzgoj stoke u sektorima goveda, svinja, peradi, kunića, ovaca i koza.

Najzastupljeniji sektori:
- ishrana životinja
- zdravlje životinja
- Umjetne oplodnje, mrjestilišta
- Oprema za farme
- Zgrade (za farme)
- Postupanje s otpadom
- Dizanje, utovar i transport na farmi
- Agro-energija

Poslovni razgovori učinkovita su potraga za poslovnim partnerima, bez nepotrebnog trošenja vremena i novaca. Kako bi pronašli odgovarajućeg poslovnog partnera potrebno je popuniti registracijski obrazac u kojem se opisuje područje poslovanja te traženi oblik poslovne suradnje. Registracijski obrazac objavljuje se u on-line katalogu tako da sudionici mogu odabrati potencijalnog partnera za pregovaranje, te na kraju svaka tvrtka dobiva svoj individualni raspored poslovnih razgovora.

Sudjelovanje na poslovnim razgovorima je besplatno a registracija se vrši na slijedećim Internet stranicama:

https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2015

Kontakt osoba:

Irena Spahić
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Tel 4561 639
E-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija