Seminar A: Inovativno poduzetništvo i održivi razvoj

Subota, 14.11.2009.
9,30 - 13,00 h (pauza u 11h)

Moderator:    Udruženje poslovnih žena
Predavač:       Prof.dr. Đuro Kutlača, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Sudionici:       Aleksandar Arsić, EEN Srbija
                    TERA, Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku za promicanje novih tehnologija,                           inovacija i poduzetništva

 
Inovativna poduzeća su centralni dio svakog nacionalnog inovacijskog sustava, jer u njima nastaju inovacije koje su osnova konkurentnosti poduzeća i gospodarstva svake države. U cilju nadilaženja problema u funkcioniranju NIS u zemljama Zapadnog Balkana, smanjenju spontanih, neplaniranih događanja, pa time njegove kvalitetnije organiziranosti, određene mjere, i/ili politike treba poduzeti ne samo država, već  paralelno i poduzeća i pojedinci.

Civilnom društvu je potrebna veća dostupnost informacija i analiza o sadašnjim i očekivanim kretanjima u ekonomskom okruženju, kao i o faktorima koji utječu na konkurentnost pojedinih sektora.

Uz pomoć državnih tijela, nezavisnih istraživačkih ustanova i poslovnih udruženja, poduzetnici i manageri bi trebali biti informirani o potrebi ulaganja u inovacijske aktivnosti kao preduvjetu poslovnog uspjeha na sadašnjim i budućim tržištima.

Nevladin sektor u razvoju nacionalnog inovacijskog sustava vidimo kao posrednika u komunikaciji među institucijama i organizacijama sustava. On bi mogao igrati značajnu ulogu u podizanju svijesti o značaju inovacija, razvoju inovacijske kulture kroz obrazovanje vlasnika i zaposlenih u poduzećima, i posredovanje kod vladinih institucija kroz socijalne inovacije.

Komunikacija i suradnja između akademskog sektora i malih i srednjih poduzeća mogla bi se pospješiti izgradnjom baze podatka sa informacijama o potrebama tvrtki i sposobnostima znanstvenika zainteresiranih za suradnju. Korak u tom pravcu je učinjen uspostavljanjem inovacijskog relejnog centra i Euroinfo centra objedinjenih u EEN Srbija.
 

                Teme:

·        Zaštita intelektualnog vlasništva u funkciji inovativnog poduzetništva,

·        Suradnja državnih institucija, akademskog sektora i malih i srednjih poduzeća u izgradnji nacionalnog inovacijskog sustava,

·        Inovacijska infrastruktura u Hrvatskoj - primjer uspješnog poslovnog inkubatora.

Lokacija