Gospodarski susret s fokusom na nano-znanost i mikrotehnologiju - Bilbao, Španjolska

U sklopu međunarodnog događaja IMAGINENANO, baskijska podružnica Europske poduzetničke mreže organizira gospodarski susret s fokusom na nano i mikrotehnologije i njihove aplikacije u različitim industrijskim sektorima.

Cilj susreta je poduprijeti kooperaciju između istraživača tehnologije i njenih korisnika kako bi potaknuli tehničku suradnju u ovom sektoru.


Zainteresirani sudionici (tvrtke,tehnološki centri, istraživačke i razvojne institucije, istraživački laboratoriji, sveučilišta) imaju mogućnost:
- prezentirati vlastiti know-how i inovativne tehnologije
- pronaći nova tehnološka rješenja
- pronaći potencijalne međunarodne poslovne partnere za kolaborativne EU R&D projekte
- saznati najnovije trendove u ovom sektoru

Za više informacija: www.imaginenano.com

Lokacija