Radionica za žene potencijalne poduzetnice u Varaždinu - projekt „EntrepreneurSHEp Croatia“

Hrvatska gospodarska komora sa svojim projektnim partnerima Visokom školom za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ iz Zagreba, TERA TEHNOPOLIS d.o.o. iz Osijeka, Tehnološkim parkom Varaždin – TPV i poziva Vas na trodnevnu radionicu u okviru projekta „EntrepreneurSHEp Croatia“ - Europska mreža žena ambasadorica poduzetništva koja će se održati u Tehnološkom parku Varaždin od 12. - 14.11. 2012.

Cilj je dovesti zainteresirane žene na razinu pokretanja njihove vlastite tvrtke, nakon što je kroz projekt održano 10 motivacijskih seminara na kojima smo putem ambasadorica, odabranih uspješnih poslovnih žena u Hrvatskoj uspjeli potaknuti nezaposlene i ostale žene da počnu razmišljati o poduzetništvu kao svom životnom putu.

Svaki dan se predaju po dva modula s različitim temama, a pokrit će teme „Od poslovne ideje do profita“, „Sve je marketing, marketing je sve“, „Poslovno planiranje – od kuda krenuti“ „Organizirajte svoj posao“, „Poduzetnik u elektroničkom poslovanju“ te „Mogući pravni oblici organiziranja poduzetništva i poslovne odgovornosti“. 

Navedene teme izložit će iskusni predavači partnerskih institucija projekta - Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ iz Zagreba te Tera Tehnopolis d.o.o.iz Osijeka. Većinu tema svojim primjerima dobre prakse potkrijepit će ambasadorice ženskog poduzetništva Sanja Opačak, Ivana Nikolić, Martina Klepić Novalija, Vlasta Sršek – Cerkvenik te Diana Antičić.

Za sve upite molimo kontaktirajte na: emilija.zuvic@tp-vz.hr

Lokacija