INFORMATIVNA RADIONICA: Uvjeti natječaja “Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva”

Nastavno na objavu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava  „Potpora povećanju konkurentnostimalog i srednjeg poduzetništva“, pozivamo Vas na informativnu radionicu za poduzetnike

u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Roosveltov trg 2, Zagreb

Vijećnica, I. kat 10:00 - 13:00

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, 19. prosinca 2011. objavila je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava: “Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” unutar pretpristupnog programa IPA komponente IIIc – Regionalna konkurentnost za 2011., a natječaj će biti otvoren do 20. veljače 2012.

Mali i srednji poduzetnici mogu se u iduća dva mjeseca prijaviti za nepovratna sredstva iz pretpristupnih fondova Europske unije, a na raspolaganju im je ukupni iznos od 3 milijuna eura. Visina pojedinačnih potpora kretat će se od 50.000 do 200.000 eura.

Maksimalno sufinanicranje IPA sredstvima može iznositi 85 posto od ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Cilj natječaja je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s ekološkim i drugim međunarodnim standardima. 

Također će se diljem Hrvatske održati ukupno 13 radionica namijenjenih potencijalnim  korisnicima bespovratnih sredstava na kojima će sudionici dobiti informacije o samom natječaju i natječajnim postupcima.

Natječaj je dostupan na: http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnosti-hrvatskog-malog-i-srednjeg-poduzetnistva

Neslužbeni prijevod natječaja na hrvatski jezik možete preuzeti sa: http://www.croenergo.eu/

Prijave na : radionica@mingorp.hr 

Lokacija