FP7 info dan: RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs

05. listopada 2009.
Hrvatska gospodarska komora (Vijećnica)
Rooseveltov trg 2, Zagreb

Hrvatski institut za tehnologiju u okviru Europske poduzetničke mreže Hrvatske, 05.listopada 2009., u Vijećnici HGK organizira info dan povodom otvorenog natječaja u okviru Sedmog okvirnog programa - „RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs".

CILJ INFO DANA:
Upoznati mala i srednja poduzeća (SMEs) i akademsku zajednicu sa sadržajem programa „RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs" koji ima ulogu povezivanja istih kroz istraživanje i razvoj, na obostranu korist. Na info danu održat će se prezentacije o dosadašnjim rezultatima i sudjelovanju hrvatskih partnera, sadržaju programa "RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs" i otvorenom natječaju FP7-SME-2010-1. Svoja iskustva iznijet će uspješni hrvatski partneri u takvim projektima te hrvatski evaluatori. Na kraju će biti predstavljena podrška za sudjelovanje u projektima (HIT, HUP, HGK).

CILJ PROGRAMA: „RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs"
Ojačavanje inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća u Europi i njihov doprinos razvoju proizvoda i tržišta kroz nove tehnologije. Projekti mogu biti iz bilo kojeg FP7 područja, bilo koja tema i bilo koje tehnološko polje su prihvatljivi.

ZAŠTO JE PROGRAM INTERESANTAN ZA MSP?
Mala i srednja poduzeća investiraju u istraživanja i podugovaraju većinu istraživačkih i demonstracijskih aktivnosti fakultetima / institutima. Zauzvrat dobivaju tehnološki know-how za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, sustava, procesa ili usluga. Na taj način poduzeća sredstvima EU kupuju potrebna nova znanja i prava intelektualnog vlasništva.

ZAŠTO JE PROGRAM INTERESANTAN ZA FAKULTETE I INSTITUTE?
RTD aktivnosti predstavljaju ključni dio projekta. Istraživačke organizacije rade istraživanja, a MSP se fokusiraju na specifikacije, testiranje i validaciju rezultata te pripremu rezultata za daljnju uporabu.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA INFO DANU:
ONLINE PRIJAVA na naslovnoj web stranici Hrvatskog instituta za tehnologiju: www.hit.hr (desno od objave događanja).

KRATKI OPIS RASPISANOG NATJEČAJA U PROGRAMU „RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMEs" (FP7-SME-2010-1)
BUDŽET NATJEČAJA:136.84 milijuna eura
VELIČINA KONZORCIJA: najčešće 5-10 partnera, barem 3 SMEs iz različitih zemalja
PRORAČUN I TRAJANJE PROJEKTA: između 0,5 i 1,5 mil. EUR, obično 1-2 godine
ROK ZA PRIJAVU PROJEKTA: 3.12.2009.
AKTIVNOSTI U PROJEKTU: RTD, demonstracijske, menadžment i ostale aktivnosti

Lokacija

Priloženi dokumenti:

docPROGRAM - FP7 INFO DAN- SME.doc (448,50 kb)