Do boljih poslovnih rezultata uz sredstva EU fondova

Cilj konferencije je informirati poduzetnike o trenutnim i nadolazećim mogućnostima prijave projekata na natječaje sufinancirane sredstvima Europske unije te im približiti tematiku financijskih instrumenata.

Tijekom konferencije sudionici će imati priliku saznati najnovije informacije vezane uz trenutne i buduće mogućnosti sufinanciranja projekata kroz natječaje sufinancirane sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Konferencija donosi i panel rasprave o financiranju projekata poduzetništva kroz financijske instrumente Europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji su relativno nova tema u kontekstu fondova EU. Druga panel rasprava biti će usmjerena na bespovratna sredstva u klasičnom smislu, odnosno „grantove“.

Na konferenciji se očekuje oko 150 sudionika iz javnog i privatnog sektora, posebice malih i srednjih poduzeća kojima će biti omogućeno dobivanje odgovora na konkretna pitanja.

Organizatori konferencije su Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, uz sudjelovanje visokih predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralno razvoju te HAMAG-BICRO-a.

Upute za prijavu, kao i više informacija o samom događanju možete pronaći putem poveznice

Lokacija