Osnove intelektualnog vlasništva za poduzetnike i znanstvenike

TERA TEHNOPOLIS d.o.o. i Državni zavod za intelektualno vlasništvo pozivaju Vas na seminar na temu primjene intelektualnog vlasništva u praksi za teritorij Hrvatske i EU. Seminar će se održati u srijedu 03.04.2013. u prostorijama TERA TEHNOPOLISA, Trg Lj. Gaja 6 u Osijeku s početkom u 08,30 h.

Radionica se održava uz potporu Europske poduzetničke mreže – EEN kroz CIP program te projekta ip4inno.

Nakon uvodnih riječi, prof. Bojan Benko iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, će održati predavanja o zaštiti izuma patentom, a prof. Višnja Kuzmanović o ostalom industrijskom vlasništvu (žig, dizajn, nazivi domena, oznake zemljopisnog podrijetla), te postupcima zaštite industrijskog vlasništva. Nakon prezentacija, prof. dr. sc. Ivan Štefanić će moderirati okrugli stol na temu intelektualnog vlasništva u primjerima iz prakse.

Seminar je za sve sudionike besplatan uz obaveznu registraciju, zbog ograničenog broja mjesta. Molimo Vas, prijavite se prijavnicom, koja se nalazi u privitku ovog poziva, najkasnije do četvrtka 28.03.2013. na mail: ured@tera.hr ili putem faxa na br: 031/251-005. 

Lokacija