27.08.2020, 13:25

WEBINARI O KLJUČNIM RAZVOJNIM TEHNOLOGIJAMA I PROJEKTU KETGATE

Korist od uključivanja u projekt KETGATE je višestrana. Osim malih i srednjih poduzetnika, koristi imaju i istraživačke organizacije te poduzetničke potporne institucije. U cilju boljeg upoznavanja Projekta te koristi koje pruža pojedinim organizacijama, projektni partneri pripremili su webinare na različite teme, namijenjene različitim korisnicima:

Webinari su objavljeni i na KETGATE web stranici.

 Sve novosti o informacijama koje su povezane s glavnom tematikom Projekta možete pratiti u sklopu Newsletter-a. Deseti broj je objavljen i dostupan OVDJE.

Za više informacija o projektu KETGATE kontaktirajte hrvatskog konzorcijskog partnera TERA Tehnopolis iz Osijeka: aniksic@tera.hr, 031 251 002.

Projekt sufinancira Europska unija kroz program Interreg, Europe Central Regional Development Fund.