13.04.2022, 14:40

Vodič za izvoznike

Želite doznati kako izvoziti, gdje se financirati te kako i gdje pronaći partnere? 

Dostavljamo elektronsku verziju „Vodiča za izvoznike“, kratke informativne brošure koju je pripremila Uprava za internacionalizaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem pružanja aktualnih informacija na temu izvoza svim postojećim i potencijalnim izvoznicima u Republici Hrvatskoj. Brošura sadrži pregled ključnih informacija o tome kako izvoziti, gdje se financirati, kako i gdje pronaći partnere ili predstaviti svoj proizvod i/ili uslugu, uz pripadajuće poveznice na institucije nadležne za pojedino područje.

Uprava za internacionalizaciju zadužena je za pružanje operativne, administrativne i savjetodavne podrške domaćim kompanijama u svim fazama internacionalizacije, odnosno izlaska na strana tržišta. Za suradnju, upite, sugestije i komentare stojimo na raspolaganju putem e-maila: export@mingor.hr