26.01.2022, 15:06

Sudjelujte u anketi o uspostavi platforme za kibernetičku sigurnost

Europska poduzetnička mreža lansirala je upitnik o kibernetičkoj sigurnosti pod nazivom SME Panel on Cybersecurity.

Kibernetička sigurnost postaje sve važnija stavka za tvrtke neovisno o njihovoj veličini, sektoru djelatnosti ili geografskoj lokaciji. Tvrtke za kibernetičku sigurnost suočavaju se sa mnogim izazovima u razvoju svog poslovanja, a jedna od tih prepreka je i pristup financiranju.

Europska investicijska banka i Europska komisija željele bi procijeniti potrebu za uspostavom Europske platforme za ulaganje u kibernetičku sigurnost kako bi se osiguralo dodatno financiranje sektora kibenetičke sigurnosti.

Ovaj upitnik usmjeren je na tvrtke koje su aktivno uključene u tržište kibenetičke sigurnosti (mikropoduzeća, MSP te velike tvrtke). Cilj upitnika je  uspostavljanje investicijske platforme za podršku rastu malih i srednjih tvrtki koji će im omogućiti povećanje, ostanak u Europi i kompetitivnost na globalnom tržištu. Također, omogućit će i bolje razumijevanje ekosustava kibernetičke sigurnosti u Europi te sagledavanje izazova za tvrtke u ovom sektoru koje se žele širiti i rasti.

Ukoliko želite doprinijeti ovoj inicijativu, molimo Vas da ispunite ANKETU, najkasnije do petka 04. ožujka 2022.