26.01.2021, 20:09

Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara

Objavili smo novi priručnik!

Cilj ovoga Tehničkog priručnika su projektantske mjere jer u Hrvatskoj ne postoji tehnička literatura koja obrađuje ovu temu. Namjera je prikazati principijelni pristup rješavanju pravilne izvedbe specifičnih detalja gorivih toplinsko-izolacijskih materijala, koji po svojoj količini i opsegu pridonose najviše povećanju požarne opasnosti u zgradama. Također, jedan je od ciljeva uputiti na nedostatke važeće regulative koja je u nekim dijelovima u vezi s uporabom toplinsko-izolacijskih materijala teško primjenjiva, a i različita od uobičajene europske prakse.

Kome je Priručnik namijenjen?   

Svim uključenima u proces energetske obnove zgrada. Više o priručniku i cijeli priručnik možete pronaći ovdje