14.06.2021, 08:51

Počinje primjena novih propisa EU-a o autorskom pravu – koristi za stvaratelje, poduzeća i potrošače

7. lipnja istekao je rok do kojeg su države članice trebale prenijeti nove propise EU-a o autorskom pravu u nacionalno zakonodavstvo. Novom Direktivom o autorskom pravu štiti se kreativnost u digitalnom dobu, što donosi konkretne koristi građanima, kreativnim sektorima, medijima, istraživačima, nastavnicima i institucijama kulturne baštine u cijeloj Uniji. Istodobno će se novom Direktivom o televizijskim i radijskim programima  europskim radiotelevizijskim kućama omogućiti da određene programe u okviru svojih internetskih usluga lakše učine dostupnima van granica svojih zemalja. Nadalje, Komisija je danas objavila Smjernice o članku 17. nove Direktive o autorskom pravu, koja donosi nove propise o platformama za dijeljenja sadržaja putem interneta

Te dvije direktive stupile su na snagu u lipnju 2019. i njima se nastoje modernizirati propisi EU-a o autorskom pravu, a potrošačima i stvarateljima omogućiti da na najbolji način iskoriste digitalni svijet u kojem usluge streaminga glazbe, platforme za video na zahtjev, satelitsko emitiranje i IPTV, servisi za prikupljanje vijesti i platforme na koje korisnici učitavaju sadržaje postaju glavni način pristupa kreativnim djelima i novinskim člancima. Novi propisi potaknut će stvaranje i širenje vrjednijeg sadržaja te omogućiti veće digitalno korištenje u najvažnijim segmentima društva, uz istovremenu zaštitu slobode izražavanja i drugih temeljnih prava. Nakon prenošenja u nacionalno zakonodavstvo počet će donositi koristi europskim građanima i poduzećima.