22.04.2020, 12:50

OTVOREN NATJEČAJ COSME - Misije socijalne ekonomije

Europska komisija odnosno Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) objavila je 15. travnja 2020. u sklopu Programa za konkurentnost poduzetništva i MSP - COSME Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Misije socijalne ekonomije (Referentni broj: COS-SEM-2020-4-01).

Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME – za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzetnika.

OPĆI CILJ POZIVA

Opći cilj Poziva je stvaranje mreže regionalnih i lokalnih tijela osnovanih u EU zemljama članicama i državama koje sudjeluju u COSME programu te dionika sa slični prioritetima u području socijalne ekonomije i stvaranje prostora za među regionalnu edukaciju i suradnju. Ovaj Poziv će poduprijeti konzorcij u razvoju međuregionalne suradnje kroz dijeljenje i repliciranje najbolje prakse i među regionalnog učenja i stvaranju prilika te poticaje za budući razvoj inter-regionalna partnerstva u području prioriteta misija socijalne ekonomije. 

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA 

 1. - Jačanje interakcije i poboljšanje suradnje između postojećih mreža socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini u području prioriteta "Misija socijalne ekonomije"
 2. - Poticanje među regionalne edukacije između dionika socijalne ekonomije (javni i privatni sektor) u području prioriteta "Misija socijalne ekonomije"
 3. - Doprinos postupnom stvaranju zajednice socijalne ekonomije.

Projektni prijedlog mora jasno identificirati jednu od tema (koje nisu isključive, odnosno moguće je izabrati drugu temu pored navedenih), kao što su:

 1. - Izgradnja otpornih regionalnih i/ili lokalnih ekosustava,
 2. - Socijalno odgovorna javna nabava,
 3. - Izgradnja klastera socijalnih i ekoloških inovacija i sudjelovanje u tradicionalnim klasterima
 4. - Potpora razvoju poslova socijalne ekonomije,
 5. - Potpora regionalnim i lokalnim inicijativama u području zelene i digitalne tranzicije,
 6. - Lokalne i regionalne mjere za borbu protiv nezaposlenosti,
 7. - Održivi poljoprivredni i ruralni razvoj,
 8. - Edukacija i obrazovanje u cilju razvoja ekosustava socijalne ekonomije,
 9. - Razvoj horizontalnih politika u svrhu potpore socijalnoj ekonomiji na lokalnoj i regionalnoj razini
 10. - Inicijative socijalne ekonomije u cilju integracije migranata te druge teme.

 

PRORAČUN I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupni proračun Poziva iznosi 1.900.000 EUR.

Maksimalan iznos EU sredstava po projektu iznosi 100.000 EUR.

Sufinanciranje iznosi do 90% prihvatljivih troškova upravljanja projektom za osobne troškove, troškove podugovaranja i druge direktne i indirektne troškove prijavitelja i može iznositi do 100% iznosa financijske potpore alocirane trećim stranama te članovima delegacija koji sudjeluju u radionicama organiziranim od projektnih partnera.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI

Prijaviteljji moraju biti pravne osobe u sklopu konzorcija, iz zemalja EU članica ili zemalja koje sudjeluju u COSME programu.

Koordinator mora biti jedinica lokalne ili područne samouprave (kao što je općina, grad, regija i sl.)

Partneri moraju biti jedinica lokalne ili područne samouprave (kao što je općina, grad, regija i sl.) te mrežne ili krovne organizacije u području socijalne ekonomije ili socijalnog poduzetništva ili sličnih područja na inter-regionalnoj, nacionalnoj razini te razini EU ili COSME država.

Rok za zaprimanje prijava je 9. lipnja 2020. Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici.