31.03.2021, 09:19

OBZOR EUROPA - Hrvatski portal Okvirnog programa EU za istraživanja i razvoj

OBZOR EUROPA Europska komisija je u ožujku službeno predstavila novi Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pod nazivom Obzor Europa.

Opći je cilj Programa ostvarenje znanstvenog, tehnološkog, gospodarskog i društvenog učinka ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula njezina konkurentnost u svim državama članicama, uključujući njezinu industriju, ostvarili strateški prioriteti Unije, kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva i politika Unije te suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ispunjavanje ciljeva održivog razvoja u skladu s načelima Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, i kako bi se ojačao europski istraživački prostor. U okviru Programa Obzor Europa, Europska komisija pokrenula je Europsko vijeće za inovacije (EIC) s ciljem poticanja revolucionarnih inovacija. 

Proračun EIC-a za razdoblje 2021. – 2027. iznosi više od deset milijardi eura. EIC, koji se temelji na rezultatima uspješnog pilot-programa u okviru Obzora Europa obuhvaća aktivnosti istraživanja novih tehnologija, program akceleratora i namjenski fond vlasničkog kapitala- Fond Europskog vijeća za inovacije – kojima se potiče razvoj inovativnih novoosnovanih i malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Oko tri milijarde eura proračuna EIC-a bit će dodijeljeno Fondu EIC-a. Objavljen je i prvi radni program EIC-a (dostupan ovdje) na temelju kojeg se u 2021. otvaraju mogućnosti financiranja u iznosu većem od 1,5 milijardi eura.  

Više informacija o programu Europa Obzor možete naći na Hrvatskom portalu Okvirnog programa EU za istraživanja i razvoj.