20.06.2022, 13:38

Najavljujemo otvaranje 2. poziva na natječaj programa Eurostars

Najavljujemo otvaranje 2. poziva na natječaj programa Eurostars 3 - 13. srpnja 2022. godine!

Uvjeti natječaja su isti kao i za 1. poziv raspisan u ožujku ove godine. Pune prijave podnose se centralno i izravno EUREKA Tajništvu (Bruxelles) na engleskom jeziku, a rok za podnošenje prijave je 15. rujna 2022. do 14:00:00 sati (CET).

Više informacija na sljedećoj poveznici.