28.05.2021, 15:47

Informativna radionica u sklopu projekta D-Rural

Cilj je projekta D-Rural razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja te samim time olakšati put subjektima koji nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). Projekt D-Rural otvara put novim radnim mjestima i poboljšanju kvalitete života u europskim ruralnim područjima. U okviru ovog projekta razvit će se i uvesti digitalno tržište usluga za ljude koji žive u ruralnim sredinama.

TERA Tehnopolis d.o.o. s partnerima radi na razvoju dviju platformi:

  • - platforma putem koje će se organizirati virtualna čekaonica u zdravstvenom sektoru (primarna zdravstvena zaštita / domovi zdravlja)
  • - platforma za prodaju zdrave hrane (plasiranje proizvoda od polja do stola) namijenjena prvenstveno malim i srednjim proizvođačima 

U sklopu projekta lansirana je službena stranica projekta D-Rural na kojoj se možete informirati i pratiti daljnji razvoj i provedbu projekta. Svi koji žele primati novosti o projektu D-Rural mogu se registrirati za primanje Newslettera na ovoj poveznici.

Također, ovim vas putem obavještavamo o održavanju informativne radionice u Metkoviću 18. lipnja 2021. godine (petak) od 10:00 do 15:00 sati. Cilj je radionice predstaviti do sada provedene aktivnosti hrvatskih partnera (Grad Metković, Dom zdravlja Metković, Dubrovačko-neretvanska županija, Tera Tehnopolis d.o.o.) u sklopu projekta D-Rural, plan za idućih šest mjeseci, virtualnu čekaonicu i tržnicu, kao i usluge koje su na raspolaganju potrošačima, studentima, MSP-ovima, OPG-ovima te javnoj upravi kroz EU projekte. Radionica će se održati fizički uz virtualni prijenos uživo.  Svi koji su zainteresirani za uključivanje u radionicu ili projekt mogu nam se obratiti pozivom na broj telefona 031 251 000 ili na adresu e-pošte ured@tera.hr