30.07.2018, 15:29

EU PROJEKT MOVECO RAZVIJA NOVU ONLINE PLATFORMU ZA RAZMJENU RESURSA I PROIZVODA

Nova MOVECO platforma je predstavljena u sklopu priopćenja za javnost objavljenog 16. srpnja 2018. godine. Tvrtkama i istraživačkim institucijama u zemljama dunavske regije sada je, putem nove online platforme, omogućena razmjena proizvoda, materijala i resursa za ponovnu uporabu te stvaranje mreže suradnika za promicanje kružnog gospodarstva. Ova je platforma, koja uključuje i elektroničko tržište,  pokrenuta kroz projekt MOVECO u sklopu programa Interreg, s partnerima iz deset zemalja dunavske regije, a u kojemu je TERA Tehnopolis iz Osijeka hrvatski konzorcijski parter. Međunarodni konzorcij dionicima nudi i alate za provedbu načela kružnog gospodarstva u poslovanju i organizacijama, dok ih u isto vrijeme informira o relevantnim temama, kao što su programi proširene odgovornosti proizvođača u različitim zemljama.
Četiri se modula na novoj platformi temelje na sloganu: „Učinimo svijet cirkularnijim mjestom!“ Prvi modul čini tržište za ponovnu uporabu proizvoda, sekundarnih resursa i materijala. Svrha je ovog virtualnog tržišta zatvoriti ciklus materijala u zemljama dunavske regije. „Što je jednom proizvođaču smeće, drugom može postati vrijedan resurs,“ objašnjava zamjenica koordinatora projekta MOVECO, Antonija Božić Cerar iz Komore za trgovinu i industriju Slovenije. „Putem ove platforme tvrtke mogu zajednički stvarati mreže i industrijsku simbiozu. Registracija je već sada omogućena!“Drugi se modul ponajprije odnosi na institucije za istraživanje i razvoj te nudi prilike za suradnju unutar kružnog gospodarstva. U ovom dijelu zainteresirani dionici mogu razmijeniti stavove o važnim temama i pronaći nove partnere za projekte na ovom području. Osim toga, u dijelu „Ideje i rasprave“ mogu pridonijeti razmjenom svojih stručnih znanja te pronaći odgovore na vlastite izazove.
Treći modul, alati kružnog gospodarstva, namijenjen je potpori poduzećima i organizacijama pri provedbi kružnog gospodarstva. Potpuna objava alata predviđena je u kolovozu 2018. godine, a nudi prikaz načela kružnog gospodarstva te razne poučne materijale, uključujući informacije o mogućnostima suradnje, kao i procjenu te financijske instrumente za kružne projekte.
U četvrtom modulu MOVECO partneri pružaju opsežne informacije o raznim programima proširene odgovornosti proizvođača (EPR) u zemljama dunavske regije. Ovaj dio sažima zakonodavno stanje u relevantnim državama i navodi kontakte stručnih lokalnih osoba. Cilj je EPR-a osigurati preuzimanje odgovornosti od strane proizvođača za cijeli životni ciklus njihovih proizvoda na način da optimiziraju mogućnost recikliranja ili ponovne upotrebe proizvoda već u fazi dizajna. Budući da je taj  pristup zapravo kružno gospodarstvo na djelu, MOVECO pruža redovite i detaljne informacije na ovu temu.
Svi moduli nove online platforme imaju funkciju automatskog prijevoda, a MOVECO konzorcij će ih i dalje razvijati.
Projekt sufinancira Europska komisija kroz program Interreg, Danube Transnational Programme (ERDF, IPA).