05.09.2019, 09:44

Dan otvorenih vrata europskog tržišta za poduzetnike, 9. rujna 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva sve poduzetnike 

u ponedjeljak, 9. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 

na Dan otvorenih vrata europskog tržišta u Ulicu grada Vukovara 78, Zagreb.

Pridružite se i informirajte se:

- kako pokrenuti poslovanje na jedinstvenom tržištu Europske unije;
- postoje li posebni propisi koji se odnose na vaš proizvod kod stavljanja na tržište u drugim EU državama;
- kako prekogranično pristupiti europskom tržištu usluga;
- kako riješiti prekogranične administrativne probleme

i o drugim pitanjima koja su vezana uz prekogranično poslovanje

Iznesite svoja iskustva o poslovanju na europskom tržištu i unaprijedimo zajedno funkcioniranje europskog tržišta!

Informirajte se o portalu Centar unutarnjeg tržišta EU CUT.HR koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke za podršku lakšem pristupu tržištu usluga i roba.