26.01.2021, 08:45

Bespovratna potpora za usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva i/ili prijave

Trebate strategiju zaštite intelektualnog vlasništva i/ili zaštitu svojih IV prava na nacionalnoj, regionalnoj ili EU razini?

Prijavite se na natječaj novoosnovanog Fonda za mala i srednja poduzeća u okviru inicijative "'Ideas Powered for Business programme"!

Riječ je o programu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) za dodjelu bespovratnih potpora u iznosu od 20 milijuna eura, a namijenjen je uslugama preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva i/ili prijavama žigova i dizajna i može Vam pomoći u osnaživanju poslovanja. Potpora se realizira kroz povrat sredstava u iznosu do najviše 1.500 eura.

Za dodatne informacije posjetite sljedeću stranicu ili kontaktirajte TERA Tehnopolis, registriranog zastupnika za zaštitu intelektualnog vlasništva i IP Helpdesk ambasadora.