Kako pripremiti i voditi uspješnu crowdfunding kampanju

Četvrtak, 25. svibnja 2023. od 11:00 do 15:00 sati

Tijekom crowdfunding kampanja, projekti, proizvodi, organizacije i poduzeća javno se prezentiraju. Na taj se način zainteresiranima omogućuje da transparetno iskažu interes za ulaganjem u predstavljeno.

Crowdfunding je vrlo popularan način financiranja koji, osim novčane koristi, može rezultirati i ostalim benefitima poput testiranja tržišta i marketinškim inicijativama. Prema posljednjim podacima, godišnje se kroz crowdfunding investira više od 30 milijardi dolara.

Tijekom seminara će se govoriti o fazama pripreme za kampanju, načinima vođenja kampanje te aktivnostima koje slijede nakon uspješne kampanje.

Cilj seminara je predstaviti polaznicima način na koji mogu pripremiti i provesti uspješnu crowdfunding kampanju. Seminar će dijelom biti održan na hrvatskom, a dijelom na engleskom jeziku.

Seminar je namijenjen svima koji žele naučiti nešto više o crowdfundingu te onima koji imaju ideju za crowdfunding kampanju koju bi bili spremni i predstaviti.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Lokacija