Poslovni razgovori u području bioloških znanosti - Biomedica on the move

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom Biomedica on the move, koji će se održati 25. svibnja u virtualnom obliku.

Događanje je namijenjeno svima koji se bave inovativnim materijalima u području bioloških znanosti, a uključuje slijedeće sektore:

- zdravstvo
- MedTech
- novi materijali i nanotehnologija
- biotehnologija
- certifikacija i regulativa
- testiranje i analitika
- dijagnostika
- opskrbni lanci i podrška u gore spomenutim sektorima

Nakon registracije profila potrebno je odabrati partnere za bilateralne online sastanke (i obratno, oni odabiru Vas) te će svi sudionici prije događaganja dobiti individualni raspored svojih sastanaka.


Više infomacija i upute za registraciju Vašeg profila možete pronaći OVDJE.

KOntakt u HGK:

Irena Spahić
e-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija