B2B susreti za sektor poljoprivrede AGRA 2021 AGRICULTURE AND FOOD

Europska poduzetnička mreža organizira pB2B poslovne susrete za tvrtke koje djeluju u sektoru poljoprivrede. Poslovni susreti pod nazivom AGRA 2021 AGRICULTURE AND FOOD, Innovation and digitalization in the Agrofood sector održat će se 24.-25. kolovoza 2021 u okviru 59. međunarodnog sajma poljoprivrede i hrane AGRA 2021.

Fokus sajma:

- hrana
- poljoprivreda
- pakiranja i tehnologije pakiranja
- šumarstvo

Platforma sa više registracija i obrascem za prijavu biti će uskoro dostupna.


Kontakt u HGK:

Irena Spahić
e-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija