Poslovni razgovori B2Blue - Business to Blue


Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore B2Blue - Business to Blue u okviru konferencije Sealogy  http://sealogy.it/home-eng.html čiji je cilj poticanje novih poslovnih i tehnoloških partnerstava između kompanija, klastera, istraživačkih centara, agencija i sveučilišta u ekosustavu plavog rasta te umrežavanja inovativnih rješenja na području MED prostora (Interreg MED programa transnacionalne suradnje). Poslovni susreti održat će se od 20. do 22. studenog u Ferrari, Italija.


Teme susreta:

1. Obnovljiva energija iz mora

- Energija plime i vala

- Plutajuća energija vjetra na moru

2. Pomorski nadzor

- Integrirane i interoperabilne platforme i usluge o pomorskim situacijama

- Interaktivni i dinamični atlas karata pomorskog rizika

- Operativni sustav za planiranje i spašavanje

- Razvoj inteligentnih sustava za nadgledanje plovila

- Specijalizirane usluge društvenog umrežavanja za upravljanje pomorskom krizom 

3. Ribolov i akvakultura

- Small Scale Fisheries (SSF)

- Morska akvakultura (MA)

- Prerada morske hrane

4. Plave biotehnologije

- Uzgoj i eksploatacija mikro i makro algi

- Iskorištavanje mikroba i enzima

- Valorizacija nusproizvoda i otpada iz ribarstva i akvakulture

5. Obalni i pomorski turizam

- Big data, digitalizacija i IKT usluge koji pridonose aktivnom životu u obalnom području

- Pametno upravljanje obalnom infrastrukturom i ekstremnim događajima

- Održiv leisure boating

- Integrirani i održivi turizam

  

Više informacija i upute za prijavu možete pronaći na:

https://b2blue.b2match.io/

Kontakt osoba u HGK:
Irena Spahić
Europska poduzetnička mreža Hrvatske 
Tel 4561 639
E-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija