MEĐUNARODNI POSLOVNI SUSRETI U SEKTORU PROIZVODNјE HRANE "AgroB2B@NSFair"

Europska poduzetnička mreža u Srbiji – Biznis inkubator Novi Sad, Privredna komora Srbije i
Razvojna agencija Srbije u suradnji sa Novosadskim sajmom pozivaju Vas na
međunarodne poslovne susrete – AgroB2B@NSFair koji će se održati u okviru 88. Međunarodnog polјoprivrednog sajma u Novom Sadu, 20. rujna 2021. godine na Novosadskom sajmu, Kongresni centar „Master“. 

Osnovna cilјana grupa su proizvođači i trgovci hrane i pića, ali je događaj otvoren i za povezane
sektore poput: polјoprivredne mehanizacije, gnojiva i sredstava za zaštitu bilјaka, pakiranja, obnovlјivih izvora energije u polјoprivredi, opreme za proizvodnju i preradu hrane, primjenjene
znanosti i istraživanja itd. AgroB2B@NSFair ima za cilj potaknuti poslovnu suradnju izraženu kroz
veći obujam razmjene prehrambenih proizvoda sa inozemstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i suradnju u području razjmene znanja i
tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko sudjelovanje u nacionalnim i
europskim programima i fondovima. Međunarodni polјoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine održava 88. put, predstavlja vodeći sajam iz područja agrobiznisa u centralnoj i jugoistočnoj Europi. 

Sudjelovanje na događaju je besplatno

Prijavu za međunarodne poslovne susrete AgroB2B@NSFair možete izvršiti preko linka:
http://agrob2b2021.talkb2b.net...

Rokovi:
16.09.2021: Online registracija
16.09.2021: Odabir interesantnih profila i zakazivanje B2B sastanaka
20.09.2021: Međunarodni poslovni susreti " AgroB2B@NSFair 

Lokacija