Autorsko pravo u e-poslovanju

Suvremene tehnologije omogućuju nam korištenje raznih medija i razmjenu digitalnog sadržaja. No, znamo li pritom kako koristiti sadržaje koji su nam na raspolaganju? U mnoštvu dostupnih ideja, tekstova, fotografija i drugih materijala, poznavanje propisa, principa korištenja i zaštite intelektualnih tvorevina je nužno kako bi djelovali u skladu sa zakonom. Koji zakoni reguliraju ova pitanja?

Na seminaru ćemo ukazati na važnost poštivanja prava vezanih uz zaštitu intelektualnog vlasništva sa svrhom izbjegavanja mogućih pravnih posljedica koje su vezane uz njegovo kršenje.

Sadržaj edukacije:

  • Autorsko pravo u e-poslovanju
  • Različiti oblici prava i interesa u e – poslovanju
  • Važnost domena u e-poslovanju i postupanje
  • Reguliranje odnosa ugovorima
  • Neki oblici tehničke zaštite sadržaja


Više informacija na poveznici.

Lokacija