Otvorena platforma za povezivanje sa mađarskim tvrtkama HERE&NOW

Europska poduzetnička mreža iz Mađarske uspostavila je platformu putem koje organizira on-line poslovne razgovore pod nazivom HERE&NOW . Cilj platforme je okupiti sve aktere (tvrtke, klastere, sveučilišta, investitore i ostale) kako bi uspostavili opskrbne lance, pronašli pouzdane partnere i učvrstili poslovne odnose sa mađarskim tržištem. Inicijativa za ovu platformu nastala je uslijed trenutačne situacije kako bi se pomoglo tvrtkama u najpogođenijim sektorima.

Platforma je namijenjena sudionicima koji traže:

  • -Proizvođače i podizvođače
  • -Ljudske resurse, ponudu radne snage
  • -Materijale
  • -Partnere za sudjelovanje u projektima
  • -Financije, prodaju tvrtke
  • -Razvoj proizvoda, rad na inovacijama 

Registracija za sudjelovanje na događanju odvija se registracijom profila na platformi, a kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost, svi uneseni profili biti će validirani od strane organizatora. Važno je da prilikom registracije obratite pozornost na dio "How it works" u kojem su dane upute kako ispuniti svoj profil i učiniti ga što atraktivnijim za potencijalne poslovne partnere.

Platforma će biti aktivna do 31. prosinca 2020. i u tom razdoblju moguće je organizirati on-line poslovne razgovore.

Kontakt u HGK:

Irena Spahić
tel: 01/4561639
e-mail: ispahic@hgk.hr


Lokacija