Otvorene prijave za virtualne B2B razgovore u području pomorske industrije

Europska poduzetnička mreža  u okviru vodećeg međunarodnog pomorskog sajma SMM Digital 2021organizira virtualne poslovne susreta za tvrtke iz ovog sektora.

Događanje će biti usmjereno na slijedeće teme odnosno inovativna rješenja u području pomorstva:

- održivost u pomorskoj industriji
- digitalizacija i automatizacija
- proizvodnja aditiva
- alternativni pogon i smanjenje emisija
- materijali na biološkoj osnovi i kružna ekonomija u brodogradnji

Povežite se sa međunarodnim partnerima u području brodogradnje, opreme za brodove, elektronike, brodskih interijera, tehnologije i logistike koja se koristi u lukama.

Također, sudionici koji su zainteresirani za mogućnosti istraživačkih projekata, razvoj i inovacije iz EU fondova na ovim području mogu ugovoriti online bilateralne sastanke sa stručnjacima na ovom području:

- Sibyl Scharrer. savjetnica za financiranje EU (EEN)

- Raf Fiedler, Nacionalna kontakt točka za brodarstvo i pomorsku tehnologiju

Više informacija i prijavu možete pronaći na stranicama događanja:

https://smm-marimatch2020.b2ma...

Kontakt u HGK:

Irena Spahić
014561639
e-mail: ispahic@hgk.hr

Lokacija