RCK HUB Opatija, 3. ciklus

Što je RCK HUB i kome je namijenjen?

RCK HUB je besplatni hibridni (online i offline) šestomjesečni program edukacije i mentoriranja koji se odvija pri Regionalnom centru kompetentnosti Opatija i koji je namijenjen svima koji imaju:

- ideju koja je po nečemu posebna ili nova u odnosnu na postojeća rješenja (inovativna)
- već razvijenu novu tehnologiju koju žele plasirati na tržište.

Sve ideje i tehnologije moraju biti primjenjive u sektoru turizma i ugostiteljstva. Npr. inovativno pakiranje hrane, novi način prerade hrane, novi oblik organizacije smještaja, software za komunikaciju s gostima, inovativni shaker, novi način serviranja salate, 3D print kolača…

Što dobivate sudjelovanjem u programu?

- Edukacije iz poduzetničkih znanja i vještina koje provode iskusni poslovni savjetnici i edukatori s dugogodišnjim radom na komercijalizaciji inovacija i inkubiranju poslovnih ideja.
- Individualno poslovno savjetovanje i podršku profesionalnih mentora iz područja organizacije i upravljanja u turizmu i ugostiteljstvu, digitalnih rješenja i novih tehnologija u turizmu te marketinga u turizmu.


Najboljim timovima pruža se prilika za sudjelovanje u Proof of Concept (PoC) aktivnostima, odnosno za:

- zaštitu intelektualnog vlasništva (žiga ili industrijskog dizajna) prijavom Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH
- realizaciju prototipa (dizajn proizvoda, 3D printanje, tehnička i tehnološka dokumentacija) kulinarsko-prehrambeno-ugostiteljskih proizvoda
- izradu biotehnološke, kemijske ili organoleptičke analize proizvoda.

Gdje i kada?

Dvorana KD ZORA Opatija, Ulica Nikole Tesle 2  
Listopad 2022. – travanj 2023. 
ZOOM

Pročitajte više na sljedećoj poveznici.

Lokacija