15.03.2023, 12:32

Financiranje malih i srednjih poduzetnika: kako do novca za vaše inovacije?

Mali ste poduzetnik i razvijate inovativni proizvod ili uslugu, no zapeli ste i sada vam nedostaje sredstava za financiranje daljnjeg razvoja i istraživanja? Potreban vam je financijski vjetar u leđa da dovedete svoj proizvod ili uslugu do faze komercijalizacije? Surađujete s inozemnim parterom ili vam je potrebna usluga nekog inozemnog partera? Pitate se kako najlakše do novca za inovacije?


Eurostars – međunarodni program za financiranje inovativnih malih i srednjih poduzetnika

Predstavljamo vam program Eurostars, najveći međunarodni program financiranja malih i srednjih poduzetnika (MSP) koji žele surađivati na projektima istraživanja i razvoja u stvaranju inovativnih proizvoda, procesa ili usluga za komercijalizaciju. Drugim riječima, program koji vam može pomoći da dođete do novca za inovacije. Po pitanju razina tehnološke spremnosti (Technology Readiness Levels – TRL), prihvatljive razvojne faze za program Eurostars u Hrvatskoj su minimalno TRL 4 do TRL 7.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a popis zemalja može se pronaći na stranici: www.eurostars-eureka.eu. Međutim, ne mora svaka država članica sudjelovati u svakom natječaju programa Eurostars, tako da je važno provjeriti koje zemlje sudjeluju na samoj stranici otvorenog natječaja. Ako se neke zemlje izjasne da nisu predvidjele javno financiranje za organizacije iz svojih zemalja na nekom natječaju, to znači da su tvrtke iz tih zemalja dobrodošle da se prijave, ali će morati u potpunosti same financirati svoj dio projekta.

Kako svaka zemlja koja sudjeluje u programu zadržava pravo određivanja nacionalnih pravila o prihvatljivosti prijavitelja i intenzitetu sufinanciranja, u nastavku donosimo pravila za hrvatske partnere na projektu.

Hrvatski partneri na projektu mogu dobiti i do 200.000€ za istraživanje i razvoj

Glavni partner na projektu mora biti MSP koje se bavi istraživanjem i razvojem (Innovative SME). Ostali partneri na projektu moraju biti MSP-i, dok se znanstveno-istraživačke institucije mogu uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti biti član hrvatskog konzorcija. Isto vrijedi i za velike poduzetnike, oni nisu prihvatljivi projektni partneri u programu Eurostars. U Hrvatskoj maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% troškova projekta za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća. Dakle, za daljnji razvoj svoje inovacije možete dobiti i do 200.000 eura. Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci). Projekt se mora baviti razvojem novog proizvoda, usluge ili procesa, a opravdani troškovi obuhvaćaju plaće zaposlenih, amortizaciju i sitni inventar, troškove vanjskih usluga, troškove putovanja i ostale razvojne troškove. U dokumentu „Upute za prijavitelje“ detaljno su objašnjeni svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi u programu Eurostars.


Eurostars je konkurentan program u kojem se natječu prijave iz svih zemalja koje sudjeluju u programu. Postupak prijave je centraliziran, a postupci ocjenjivanja (koje provode stručnjaci iz industrije) su transparentni i temeljiti.

Što dobivate prijavom na program Eurostars:

· Pristup javnom financiranju, i do 200.000 eura za inovacije
· Pridružiti se stalno rastućoj međunarodnoj mreži MSP-a, sveučilišta i istraživačkih centara
· Surađivati na inovativnim i tržišno vođenim R&D projektima s međunarodnim partnerima istomišljenicima
· Pristup mreži stručnjaka za podršku
· Poboljšati percepciju privatnih investitora o vašoj organizaciji

Jesu li sredstva dobivena iz Program Eurostarsa državna potpora?

Ako vaša prijava za Eurostars bude uspješna, sklopit ćete ugovor o financiranju s nacionalnim tijelom za financiranje (Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO) za troškove vašeg projekta istraživanja i razvoja. Sredstva dodijeljena u sklopu programa Eurostars smatraju se državnom potporom, osim troškova putovanja i dobivanja patenta koji su potpora male vrijednosti (de minimis potpore).


Koliko često se možete prijaviti na ovaj anatječaj za financiranje inovacija?

Tajništvo EUREKA-e objavljuje pozive za podnošenje prijava u program Eurostars dva puta godišnje, obično u veljači ili ožujku te srpnju svake godine. Ove godine je Eurostars natječaj za bespovratne potpore za inovacije otvoren 10. veljače, s krajnjim rokom za podnošenje prijave 13. travnja 2023. do 14 sati. Nacionalnu dokumentaciju potrebno je poslati nacionalnom tijelu za financiranje do 20. travnja 2023., a rezultati evaluacije očekuju se tijekom srpnja 2023. U slučaju pozitivno ocijenjene prijave, HAMAG-BICRO-
u je potrebno poslati poslovni plan 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a. Sljedeći poziv najavljen je za 14. srpnja, a rok za podnošenje prijava 14. rujna ove godine.

Treba li vam pomoć konzultanta u pripremi prijave?

Iako prijavu možete pripremiti i sami, poduzetnici uglavnom angažiraju usluge konzultanata. Statistika Hrvatske udruge poslodavaca kaže da je oko 90% poduzetnika, čiji su projekti dobili EU sredstva, koristilo usluge konzultanata. U programu Eurostars se priznaju troškovi konzultanata koji su nastali da bi prijava projekta i njoj pripadajući Eurostars poslovni plan bili što kvalitetniji jer se time smanjuje rizik implementacije projekta. Iako je visina naknade troška angažiranog konzultanta za izradu cjelokupne dokumentacije s prilozima stvar dogovora prijavitelja s odabranim konzultantom, maksimalni dozvoljeni iznos naknade koji je prihvatljiv za financiranje u okviru odobrenih sredstva projekta je 2.654,46 EUR i može se uključiti u proračun projekta (razvojne usluge). Tijekom provedbe projekta opet je moguće angažirati vanjskog konzultanta za praćenje i izradu polugodišnjih izvještaja te su i ti troškovi opravdani unutar projekta.


Iskoristite besplatne usluge EEN-a

Razmislite je li program financiranja Eurostars savršena prilika za vašu organizaciju. Informacije o otvorenim natječajima potražite na stranicama Enterprise Europe Network – EEN Croatia. Na istoj stranici možete pronaći informacije o brojnim besplatnim edukacijama i trenizima koje pružaju partneri u hrvatskom konzorciju EEN-a. EEN vam također može pomoći u pronalasku stranog partnera za prijavu na projekte putem svoje baze poslovnih profila ili direktnih kontakata s ostalim EEN savjetnicima u mreži.