16.03.2017, 15:19

Želite započeti s izvozom? Tražite nove dobavljače? Tražite partnere za EU projekte?


STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci Vas poziva na prezentaciju Enterprise Europe Network – EEN (Europske poduzetničke mreže) koja će se održati dana 24.03.2017. godine u 10h, u Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku – učionica na prvom katu, Radmile Matejčić 10, Rijeka.
Osim općenitih informacija o EEN-u, prezentacija će obuhvatiti i informacije o sljedećim besplatnim uslugama EEN - a:

  • - Informiranje i savjetovanje o zakonima i standardima EU, o zaštiti intelektualnog vlasništva i o izvorima financiranja
  • - Edukacije i održavanje gospodarskih susreta
  • - Internacionalizacija poslovanja
  • - Usluge transfera tehnologije
    - Izrada profila za bazu KOMERCIJALNE ili TEHNOLOŠKE suradnje

Sve informacije o prezentaciji kao i o načinu prijave, dostupne su OVDJE.

Kontakt osoba:

Andrea Oštrić
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.
andrea.ostric@uniri.hr
T: 051 265-964