18.12.2014, 13:16

SOLVIT –usluga za rješavanje problema tvrtki koje uzrokuju tijela javne vlasti u drugim članicama EU

Mreža SOLVIT usluga je koju pružaju tijela državne uprave u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. Putem on-line alata, na neformalan se način besplatno, nepristranoi brzo rješavaju problemi tvrtki koje uzrokuju tijela javne vlasti u drugim državama članicama EU pogrešnom primjenom zakonodavstva EU.Hrvatski Solvit centar je preko on-line baze podataka umrežen sa 31 centrom u EU te se pojedinačni slučaj po preporuci Europske komisije rješava obično u roku 70 dana, ali vrlo često i puno prije roka.

Putem Solvita, alternativnog mehanizma za rješavanje sporova u slučaju kada tijela javne vlasti krše slobodu kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala problem se rješava brže nego sudskim putem.

Uobičajeni problemi s kojima vam mreža SOLVIT može pomoći:

- Priznavanje stručnih kvalifikacij
- Prava na vizu i boravak
- Trgovina i usluge (poduzeća)- Vozila i vozačke dozvole
- Obiteljske naknade- Mirovinska prava- Rad u inozemstvu
- Naknade za nezaposlenost
- Zdravstveno osiguranje
- Pristup obrazovanju
- Prekogranično kretanje kapitala ili isplata
- Povrat PDV-a.


Više informacija potražite na http://ec.europa.eu/solvit/index_hr.htm