30.03.2018, 10:58

Seminar "Psihologija potrošača i cijene", Rijeka, 12.4.2018.

Polaznici seminara „Psihologija potrošača i cijene“ naučiti će kako boljim razumijevanjem psihologije kupaca utjecati na njihovu percepciju cijene – kako „poskupiti“ ili „pojeftiniti“ doživljaj proizvoda izloženoga na polici, stvarnoj ili virtualnoj. Seminar će se održati u Rijeci, STEPRI, 12.4.2018.

Kao što i vi svakodnevno koristite Google, sve je više vaših kupaca u okruženju koji pretraživanjem interneta nastoje doći do dodatnih informacija o proizvodima koje žele kupiti. Iako to nije uvijek točno, tehnološka dostignuća omogućila su nastanak nove kategorije „pametnih kupaca“ – kupaca koji prije donošenja odluke o kupnji razmatraju sve informacije i moguće alternative kako bi utvrdili gdje, kako i koliko će potrošiti.

Ako se okolina, konkurencija i ponašanje kupaca promijenilo onda i prodavači trebaju evoluirati. Važan dio evolucije prodaje su i nove cjenovne strategije koje utječu na percepciju kupaca tijekom donošenja odluka o kupnji.

Istraživanje koje su proveli Dickson i Sawyer pokazalo je da svaki drugi kupac ne zna točnu cijenu proizvoda koji je upravo odložio u košaricu a samo svaki četvrti kupac pogleda cijenu proizvoda prije nego posegne za njim. Bez obzira na bogatstvo informacija i dalje kupujemo intuitivno a ne racionalno.

Kada govorimo o psihološkim aspektima određivanja cijena analiziramo proces obrade informacija kod donošenja odluke o kupnji. Ponekad naoko nebitni faktori snažno utječu na odluke koje kupci donose. Zbog toga su poduzeća koja shvate da je kod određivanja cijena bitno razmišljati ne samo „Koliko mogu naplatiti?“ već i „Kako formulirati cijenu?“ u prednosti u odnosu na konkurenciju.

Seminar je namijenjen poduzetnicima početnicima, rukovoditeljima, vlasnicima i članovima uprava.

Poduzeća koja shvate da je kod određivanja cijena bitno razmišljati ne samo „Koliko mogu naplatiti?“ već i „Kako formulirati cijenu?“ su u prednosti u odnosu na konkurenciju. 

Sadržaj

Polaznici seminara će se upoznati s različitim načinima utjecaja na percepciju potrošača.

Predavač

Jana Blažević Marčelja, mag. oec.,  poslovna je savjetnica i predavačica te certificirani Pricing Professional pri Professional Pricing Society – vodećoj svjetskoj udruzi posvećenoj strateškom pristupu određivanju cijena.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te se stručno usavršavala u Beču, nakon čega je vodila niz nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata. Ima dugogodišnje iskustvo na području edukacije, razvoja novih proizvoda i tehnoloških rješenja te unapređenja poslovnih procesa. Posljednjih nekoliko godina kreirala je i održala niz seminara o određivanju cijena.

Zamjenica je direktora i voditeljica edukacijskog centra Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

Prijavite se na edukaciju Psihologija potrošača i cijene – prijave još nisu otvorene

Za sva pitanja vezana za edukaciju obratite nam se na step-ri@uniri.hr