07.03.2017, 10:01

Projekt CERIecon - Mreža regionalnih inovativnih ekosustava Središnje Europe

StepRi jedan je od projektnih partnera u projektu “CERIecon – Mreža regionalnih inovativnih ekosustava Središnje Europe”, koji se bavi izazovom kako učiniti Središnju Europu konkurentnijom kroz unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija na području ekonomskih i socijalnih inovacija.

Kroz projekt je planirana uspostava 7 umreženih regionalnih inovativnih ekosustava odnosno centara izvrsnosti (Playpark-ova), po jedan u svakoj regiji projektnih partnera.

U sklopu projekta planira se osnovati riječki centar izvrsnosti - Playpark za start-upove, kao jedan od 7 playparkova u Središnjoj Europi (Playpark će se osim u Rijeci osnovati i u Austriji, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Italiji).

Za trajanja projekta će najmanje 30 start-upova imati priliku sudjelovati u opsežnom i besplatnom programu osposobljavanja.

Posebno je zanimljivo to što će riječki Playpark biti umrežen s drugim Playparkovima u Središnjoj Europi, što znači da će start-upovi moći koristiti resurse i mentore drugih Playparkova, a najuspješniji među njima dobit će i priliku posjetiti Playpark-ove u drugim regijama Europe te sudjelovati na međunarodnim finalnim natjecanjima u Stuttgartu (Njemačka), Venetu (Italija) i Beču (Austrija), na kojima će predstaviti svoje poslovne ideje.

Rezultat implementacije projektnih aktivnosti bit će razvoj i promicanje poduzetničke kulture, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih, unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija start-upova i mladih poduzetnika te značajan napredak na području ekonomskih i socijalnih inovacija, čime će se izravno utjecati na poboljšanje uvjeta života i rada u regijama i gradovima Središnje Europe.

Više informacija o projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIec...

Kontakt za sve dodatne informacije:

Andrea Oštrić
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.
andrea.ostric@uniri.hr
T: 051 265-964