03.12.2014, 14:48

Predstavljene najave natječaja za sufinanciranje poduzetničkih projekata

Dana 02.12.2014., U Kongresnom centru Forum u Zagrebu održana je XVIII. Nacionalna konferencija o gospodarstvu i poduzetništvu na kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade, resornih ministarstava, predstavnici potpornih poduzetničkih institucija, interesnih udruženja te mali i srednji poduzetnici.
U sklopu panel diskusije „Pitajte Vladu", potpredsjednik Vlade Branko Grčić, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras te ministar turizma Darko Lorencin odgovarali su na pitanja okupljenih poduzetnika te najavili potpore i projekte za poduzetnike koje možemo očekivati u narednom razdoblju.

Konkretno, za poduzetnike su u narednom razdoblju najavljeni slijedeći natječaji:

Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga

Ukupna alokacija: 197 milijuna EU-a, od čega će za proizvodnju biti namjenjeno 147 milijuna EUR-a, dok će za turizam biti namjenjeno 50 milijuna EUR-a.

Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Pozivom se želi pokrenuti proizvodnja novih (za tržište i/ili za tvrtku) dobara i usluga ili novih odnosno promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (potpore za materijalna ulaganja).

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

1.Ulaganja u infrastrukturu - za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologije i organizacija)

2.Ulaganja u opremu za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvoda/uslugaUlaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja

3.Ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.


Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima

Ukupna alokacija: 20 milijuna EUR-a

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

1.Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi

2.Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

3.Certifikacija proizvoda odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom.


Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga

Ukupna alokacija: 70 milijuna EUR-a

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

1.Ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove poslovne infrastrukture (npr. inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) koja pruža odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP

2.Ulaganja u poboljšanje kvalitete postojeće poslovne infrastrukture

3.Naglasak na zadovoljavanje specifičnih potreba inovativnih MSP-ova, uključujući i start-up


Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Ukupna alokacija: 3 milijuna EUR-a

Cilj poziva je unaprijediti uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera sa ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u potpomognutim područjima.

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

1.Analizu postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa

2.Nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa

3.Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima, i dr.


Detaljnije informacije o samom događanju, kao i prezentacije s događanja, možete preuzeti putem poveznice.