15.06.2016, 13:09

Paneuropska kampanja za zdrava radna mjesta

Europska komisija i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pokrenule su dvogodišnju paneuropsku kampanju: Zdrava radna mjesta za radnike svih dobi, što je najveća svjetska kampanja u tom području. Kampanja je usmjerena na održivi rad te sigurnost i zdravlje na radnom mjestu u kontekstu sve starije radne snage, a ujedno je pravodoban podsjetnik na to da će današnji mlađi radnici postati stariji radnici u budućnosti.

Sigurni i zdravi radni uvjeti tijekom cijelog radnog vijeka dobri su kako za radnike i tvrtke, tako i za društvo u cjelini. To je glavna poruka kampanje za zdrava radna mjesta 2016./2017.

Zbog čega je ova kampanja toliko važna?

Radna snaga u Europi sve je starija. Dob za odlazak u mirovinu sve je viša, a duži radni vijek je izgledan. Očekuje se da bi u mnogim europskim zemljama do 2030. godine, 30 % radne snage sačinjavali radnici u dobi od 55 do 64 godine.

Rad je dobar za fizičko i mentalno zdravlje, a dobro upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu povećava produktivnost i učinkovitost. Demografske promjene mogu prouzročiti probleme, no osiguranjem održivog radnog vijeka može se doskočiti tim izazovima.

Kampanja je usmjerena na europska poduzeća (javna i privatna) te na potrebu promicanja održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka. Tim će aktivnostima poduzeća štititi zdravlje svojih radnika do umirovljenja i nakon toga, ali i očuvati produktivnost u svojim organizacijama.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen naglasila je aktualnost te teme: „Ova je kampanja od iznimne važnosti jer se upravo odvijaju važni razgovori o budućnosti sigurnosti i zdravlja na radu u Europskoj uniji. Sada je trenutak da se u Europi pobrinemo za potrebe budućih radnih mjesta i onih koji tek ulaze u svijet rada. Radna mjesta na kojima se uzimaju u obzir zdravstveni problemi sve starije radne snage dugoročno su produktivnija. To je dobro i za radnike i za poduzeća.

Christa Sedlatschek, direktorica EU-OSHA-e, naglasila je prednosti koje poduzeća mogu ostvariti sudjelovanjem u kampanji: „Ako se usmjerimo na održiv rad tijekom cijelog radnog vijeka, svi će radnici moći bolje štititi svoje zdravlje, a time će i poduzeća ostvarivati velike prednosti. Zdravi su radnici produktivni, a produktivni su radnici najvažniji čimbenik svake učinkovite organizacije: svi su na dobitku. Stoga neizmjerno cijenimo suradnju između EU-OSHA-e te nacionalnih kontaktnih točaka, službenih partnera kampanje i medijskih partnera

Kampanja ima četiri osnovna cilja:

  • promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka
  • isticanje važnosti sprečavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka
  • pomoć poslodavcima i radnicima (i onima u malim i srednjim poduzećima) pružanjem informacija i alata za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu sve starije radne snage
  • poticanje razmjene informacija i dobrih praksi.

Kampanjom Zdrava radna mjesta za radnike svih dobi 2016. – 2017. jača se svijest o važnosti dobrog upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu te sprečavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka. Nadalje, ističe se prilagođavanje rada pojedinačnim sposobnostima, bez obzira na to je li radnik na početku ili pri kraju svojeg radnog vijeka.

E-vodič „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” organizacijama pruža informacije i podršku u području upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu starenja radne snage. Njime se nastoji razviti svijest i znanje povezano sa starenjem radne snage, samim procesom starenja te njegovim posljedicama na radnom mjestu te pružiti praktične smjernice za suočavanje s izazovima koji su s time povezani.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) nastoji učiniti Europu sigurnijim, zdravijim i produktivnijim mjestom za rad. Agencija provodi istraživanja, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te organizira paneuropske kampanje za jačanje svijesti. Agenciju je osnovala Europska unija 1994., a sjedište joj je u Bilbau (Španjolska). U njoj zajednički djeluju predstavnici Europske komisije, predstavnici vlada država članica, organizacija poslodavaca i radnika te vodeći stručnjaci iz svih država članica EU-a i šire.

Mreža institucija podrške

• EU-OSHA ima mrežu nacionalnih info točaka, po jedan u svakoj državi članici. Svaka središnja točka djeluje kao službeni predstavnik i koordinira kampanje u toj zemlji. U Hrvatskoj je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, gosp. Zdravko MURATTI;info@mrms.hr

• medijski partneri kampanje EU-OSHA su mreža novinara i urednika diljem Europe koji su zainteresirani za širenje poruka kampanje široj publici


• EU-OSHA i Europska poduzetnička mreža (EEN) su partneri i podržavaju se u promociji svojih aktivnosti. U svakoj zemlji članici EU postoji jedna kontakt osoba, EEN EU-OSH Ambasador. U Hrvatskoj je EEN EU-OSH Ambasador gđa Vesna Torbarina; vtorbarina@hgk.hriz Hrvatske gospodarske komore koja je partner u Europskoj poduzetničkoj mreži