10.07.2018, 14:52

Otovoren EU natječaj za ulaganje u informacijske tehnologije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO) objavilo je 09.07.2018. natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)".

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Ukupna vrijednost poziva je 53.200.000 HRK. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Dodijeljene potpore spadaju u kategoriju potpora male vrijednosti (de minimis).

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, prema uredbi EU 651/2014. Prijava projekata na navedeni natječaj biti će moguća od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Natječajnu dokumentaciju te upute za prijavu projekta možete preuzeti putem sustava eFonodovi.  Na navedenoj stranici vrši se i sama prijava projekta, elektroničkim putem.