30.11.2017, 11:12

OSIJEK - DOMAĆIN MEĐUNARODNOG FORUMA NA TEMU: RECIKLIRANJE U POSLOVANJU


TERA Tehnopolis iz Osijeka Vas poziva na Međunarodni forum o cirkularnoj ekonomiji koji će se održati 6. prosinca 2017. godine od 13:00 do 17:00 sati u konferencijskoj dvorani hotela Waldinger u Osijeku. 

Glavne teme foruma su:

• Koje su mogućnosti i izazovi pri pre lasku na cirkularnu ekonomiju? Tko bi trebao ponuditi podršku i kome?

• EPR (Proširena odgovornost proizvođača) i podrška za inovacije i nove poslovne modele u kružnoj ekonomiji.

Forum se organizira u sklopu projekta MOVECO u kojemu je TERA Tehnopolis konzorcijski parter. Sudionici foruma su: proizvodne tvrtke, istraživačke organizacije, kreatori politika, poslovne potporne institucije te organizacije civilnog društva (tvrtke, akademska zajednica, politika i civilno društvo). 
Na Forumu sudjeluju predstavnici iz 11 zemalja koji imaju aktivnu ulogu u promicanju primjene reciklaže u poslovanju. Forum je ujedno prilika za razmjenom iskustava od strane zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo i uvid u rješavanje izazova cirkularne ekonomije.

Sve veći ekološki problemi današnjice leže u neodrživom iscrpljivanju prirodnih resursa te principu koji koristi linearna ekonomija - „uzmi-koristi-baci“. U našem gospodarstvu velika količina iskorištenih resursa završava kao otpad na odlagalištima koji zagađuju okoliš toksičnim sastojcima koji se nalaze u proizvodima. Stoga je od izuzetne važnosti spriječiti njegov nastanak. Budućnost leži u cirkularnoj ekonomiji koja koristi princip „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“. Europska komisija kroz Strategiju za cirkularnu ekonomiju teži donijeti koristi za društvo, okolinu i ekonomiju. Cirkularna ekonomija je nova uzdanica Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast. 

Međunarodni forum će biti organiziran dvojezično (hrvatski i engleski jezik), a prijaviti se možete putem sljedećeg linka.

Projekt je sufinanciran iz fondova Europske unije (ERDF, IPA).  www.interreg-danube.eu/moveco