23.08.2016, 12:41

Objavljen EU natječaj "Podrška razvoju Centara kompetencija"

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 19. kolovoza 2016. dokumentaciju za I. fazu ograničenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ukupne vrijednosti 785.977.500,00 kuna.

Cilj Javnog poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture koja je važna za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama te će provedba ovog Javnog poziva doprinijeti povezivanju istraživača s gospodarstvom i olakšati prijenos istraživačkih rezultata u poslovni sektor.

Provedba Javnog poziva odvijat će se kroz dvije faze. U I. fazi (pred-odabir prijavitelja) biti će odabrani prijavitelji koji zadovoljavaju kriterije za prijavu u II. fazi natječajnog postupka. Poziv za iskaz interesa (I. faza) biti će otvoren 60 (šezdeset) dana, odnosno od 19.08.2016. do 18.10.2016. godine.

Upute za prijavitelje i sve potrebne obrasce možete preuzeti putem poveznice.

U cilju informiranja potencijalnih prijavitelja i zainteresirane javnosti o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva „Podrška razvoju Centara kompetencija“ Ministarstvo gospodarstva organizira javno predstavljanje poziva koje će se održati u Osijeku 23. kolovoza 2016. s početkom u 15 sati. Pozivnicu možete na preuzeti putem poveznice.