30.09.2014, 10:53

Konferencija: Izvori financiranja EU projekata - mogućnosti i izazovi

Organizatori konferencije su Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska gospodarska komora-Europska poduzetnička mreža, a cilj ovog događanja je upoznati potencijalne korisnike sredstava EU fondova sa svim novostima i mogućnostima vezanim za financiranje njihovih projekata, kao i uslugama koje za korisnike EU fondova nudi Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Više..