26.07.2021, 10:16

Europski zeleni plan: EK predložila novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU

Europska komisija donijela je Novu strategiju EU-a za šume za 2030., jednu od glavnih inicijativa u okviru europskog zelenog plana koja se nadovezuje na Strategiju EU-a za bioraznolikost do 2030.

Dio je to paketa mjera predloženih u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. i postizanja klimatske neutralnosti EU-a do 2050. Strategija će pomoći Uniji da ispuni svoje obveze u pogledu većeg uklanjanja ugljika iz atmosfere uz pomoć prirodnih ponora, u skladu s europskim propisom o klimi.

Integriranim pristupom socijalnim, gospodarskim i okolišnim pitanjima nastoji se osigurati multifunkcionalnost šuma u EU-u, pri čemu je šumarska struka izvanredno važna.

U borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti šume imaju ključnu ulogu. One su ponori ugljika i aktivno asistiraju u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, npr. tako što hlade gradove, štite od poplava i smanjuju utjecaj suša. Nažalost, europske su šume izložene raznim pritiscima, uključujući klimatske promjene.

U Strategiji se predviđa razvoj shema plaćanja vlasnicima šuma i upraviteljima ako osiguravaju alternativne usluge ekosustava, npr. ostavljaju dijelove svojih šuma netaknutima. Među ostalim, i nova zajednička poljoprivredna politika prilika je da se pruži ciljana potpora za šumare i održiv razvoj šuma. Nova struktura upravljanja šumama stvorit će više mogućnosti da države članice, vlasnici i upravitelji šuma, industrija, akademska zajednica i civilno društvo razgovaraju o budućnosti šuma u EU i tako pomognu očuvati te vrijedne resurse za buduće generacije.

Najavljuje se i zakonodavni prijedlog u smislu intenzivnijeg praćenja šuma, izvješćivanja i prikupljanja podataka u EU. Usklađenim prikupljanjem podataka na razini EU-a, u kombinaciji sa strateškim planiranjem na razini država članica, pružit će se sveobuhvatna slika stanja, razvoja i predviđenog budućeg razvoja šuma u EU-u. To je iznimno važan preduvjet za osiguravanje da šume i dalje ispunjavaju svoje funkcije od kojih ovisi klima, bioraznolikost i gospodarstvo.