25.04.2018, 16:34

EU OSHA KAMPANJA: "Zdravi radni prostori - Upravljanje opasnim tvarima"24. svibnja 2018.

EU OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu), službeno je pokrenula kampanju
„Zdravi radni prostori - Upravljanje opasnim tvarima“

Opasne tvari i dalje predstavljaju rizike za sigurnost i zdravlje europskih radnika. Podizanje svijesti o potrebi uklanjanja izloženosti tim tvarima - i upravljanje njima gdje to nije moguće - fokus je nove kampanje. Kampanja je pokrenuta na konferenciji za novinare u Bruxellesu 24. travnja 2018. u 12.00.

Širok raspon materijala za kampanje dostupan je na više jezika, a EU-OSHA je prikupio alate, smjernice i primjere dobre prakse iz cijele Europe. Sve to možete pronaći na web stranici kampanje

Osnovne točke EU-OSHA, partneri službene kampanje i medijski partneri i EEN mreža aktivno podupiru kampanju tijekom 2018. i 2019. godine.Procjenjuje se da na sredstva uložena u upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu ostvaruje povrat veći od 200 %.

Zaposlenici malih i srednjih poduzeća izloženi su većim rizicima u usporedbi sa zaposlenicima sličnih većih kompanija. Od svih ozljeda na radu u Europskoj uniji, 82 % njih događa se u malim i srednjim poduzećima. Razlog je tomu činjenica da se mala i srednja poduzeća općenito susreću s većim teškoćama pri kontroli rizika.

Europska poduzetnička mreža, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i njezina mreža nacionalnih središnjica žele vam pomoći kako biste bolje upravljali rizicima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Kvalitetno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu obuhvaća prepoznavanje i procjenu rizika te poduzimanje mjera za njihovo sprječavanje ili smanjivanje, čime se sprječavaju bolesti i ozljede koje je moguće izbjeći.

Gdje možete pronaći više informacija o sigurnosti i zdravlju na radu?

EU-OSHA ima mrežu nacionalnih središnjica. Onu najbližu vama pronađite na: https://osha.europa.eu/hr/ about-eu-osha/national-focal-points

EU-OSHA također nudi brojne besplatne alate, publikacije, informativne grafikone i druge interaktivne resurse koji su dostupni na: https://osha.europa.eu/hr/tool...