Izabran novi Predsjednik EUROCHAMBRESA

20. listopada 2009

EUROPSKA MREŽA SUOČENA S IZAZOVOM: POTPORE MALIM PODUZETNICIMA U VRIJEME KRIZE

19. listopada 2009 Od 07-09 listopada sastalo se 770 stručnjaka iz cijele Europe u Stockholmu, kako bi razgovarali o tome kako najbolje pomoći malim tvrtkama koje posluju u Europi. Konferencija je održana u suradnji  Enterprise Europe Network i švedskim...

Održan susret predstavnika europskih komora i zastupnika EP

07. listopada 2009 „CHAMBERS MEET MEPs“

ODRŽAN INFO DAN U POVODU OTVORENOG NATJEČAJA U SKLOPU SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA

06. listopada 2009 Hrvatski institut za tehnologiju u sklopu Europske poduzetničke mreže Hrvatske organizirao je 5. listopada od 9 do 15 sati u Vijećnici HGK info dan u povodu otvorenog natječaja u sklopu Sedmog okvirnog programa - „Research for the benefit of SMEs"....

Dan informativnih i poslovnih susreta FP7

24. rujna 2009 Dan informativnih i poslovnih susreta o međunarodnoj suradnji na FP7 - KBBE 2010 projektima održat će se 7 listopada 2009. u Bruxellesu. Ovaj će se događaj fokusirati na mogućnosti sudjelovanja za zemlje koje nisu članice EU u natječaju KBBE 2010. ...

4 nova FP7 natječaja u području "Hrane, poljoprivrede, i ribarstva, i biotehnologije"

22. rujna 2009 Europska komisija je 30. srpnja 2009. godine objavila 4 nova natječaja Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (Seventh Framework Programme - FP7) za temu "Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija" ("Food, Agriculture and...

Dan Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO

22. rujna 2009 Na Zagrebačkom velesajmu od 15. - 19. rujna 2009. održavo se 7. međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija - ARCA 2009 u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Zagrebačkog velesajma,...

BICRO ulaže 600 tisuća kuna u razvoj NOVIH PROIZVODA U PEKARSTVU

22. rujna 2009 Zagreb, 9. rujna 2009. u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO d.o.o., vladine agencije za provedbu vladinih programa potpore tehnologijskom razvoju, potpisan je novi ugovor unutar programa poticanja istraživanja i razvoja -...

BICRO ulaže 4,3 milijuna kuna U POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA

22. rujna 2009 U Zagrebu, 7. rujna 2009. u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO d.o.o., vladine agencije za provedbu vladinih programa potpore tehnologijskom razvoju, potpisan je novi ugovor unutar programa razvoja na znanju utemeljenih...

BICRO ULAŽE 4,5 MILIJUNA KUNA U RAZVOJ SUSTAVA ISKORIŠTENJA SUNČEVE ENERGIJE

22. rujna 2009 U Zagrebu, 3. rujna 2009. u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO d.o.o., vladine agencije za provedbu vladinih programa potpore tehnologijskom razvoju, potpisan je novi ugovor unutar programa razvoja na znanju utemeljenih poduzeća -...

BICRO: 12 MILIJUNA KUNA ZA NOVI TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR

22. rujna 2009 Vladina agencija potiče tehnološki razvitak regije

ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVATIVNOST U EUROPI

22. rujna 2009 Izdaci za R&D u EU27 stabilni na 1,85% BDP-a iz 2007. godineU 2007. EU27 potrošila je 229 bilijuna eura na Istraživanje i razvoj (R&D). Cilj EU za troškove Istraživanja i razvoja, kako je određeno Lisabonskom strategijom, je postići intenzitet...