Europska poduzetnička mreža Hrvatske">
22.09.2009, 13:15

4 nova FP7 natječaja u području "Hrane, poljoprivrede, i ribarstva, i biotehnologije"

Europska komisija je 30. srpnja 2009. godine objavila 4 nova natječaja Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (Seventh Framework Programme - FP7) za temu "Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija" ("Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology"), u sklopu specifičnog programa "Suradnja" - "Cooperation".  Natječaji su objavljeni pod šifrom FP7-KBBE-2010-4; FP7-AFRICA-2010 i FP7-OCEAN-2010 i FP7-INFLUENZA-2010.

Natječaj FP7-KBBE-2010-4 se odnosi isključivo na temu "Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology", rok prijave projekata je 14. siječnja 2010., dok su natječaji FP7-AFRICA-2010; FP7-OCEAN-2010 i FP7-INFLUENZA-2010 objavljeni kao rezultat suradnje nekoliko različitih tema u sklopu FP7.

Natječaj FP7-AFRICA-2010 je u suradnji 3 teme: „Health", "Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology" i "Environment (incl. Climate Change)".  Rok prijave projekata je 14. siječnja 2010.

Natječaj FP7-OCEAN-2010 je u suradnji 5 tema:  "Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology", "Energy", "Environment (incl. Climate Change)", Transport (incl. Aeronautics) i "Socio-Sciences and Humanities". Rok prijave projekata je 14. siječnja 2010.

Natječaj FP7-INFLUENZA-2010 je u suradnji 2 teme: „Health" i "Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology". Rok prijave projekata je 29. listopada 2009.

Sve potrebne informacije o natječajima možete pronaći na sljedećem link-u:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Food,%20Agriculture%20and%20Fisheries,%20and%20Biotechnology .

Odaberite natječaj koji Vas zanima, te ćete na dnu stranice pojedinačnog natječaja pronaći iznimno važne dokumente koje je potrebno proučiti prije prijavljivanja projekta (dokumenti se mogu "download-ati"). Radi se o sljedećim dokumentima: 

- Call fiche: detaljan opis svih istraživačkih tema, uvjeta, pravila i pojedinosti koje se odnose na sam natječaj
-  Cooperation Work Programme 2010 - General introduction: Radni program specifičnog programa „Suradnja" FP7 za 2010. godinu - uvod, opći uvjeti
- Work Programme 2010 - Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology: Radni program za temu "Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija" za 2010. godinu
- Work Programme 2010 - Health: Radni program za temu "Zdravlje" za 2010. godinu
- Work Programme 2010 - Environment (incl. Climate Change): Radni program za temu "Okoliš" za 2010. godinu
- Work Programme 2010 - Transport (incl. Aeronautics): Radni program za temu "Transport" za 2010. godinu
- Work Programme 2010 - Socio-economic Sciences and Humanities: Radni program za temu "Društveno-ekonomske i humanističke znanosti" za 2010. godinu
- Cooperation Work Programme 2010 - General annexes: Radni program specifičnog programa „Suradnja" FP7 za 2010. godinu - opći aneksi
- Guide for Applicants (Collaborative projects - CP): Vodič za sudionike (Projekti suradnje)
- Guide for Applicants (Coordination and Support Actions - Coordinating CSA - CA): Vodič za sudionike (Projekti koordinacije i potpore - Projekti koordinacije)
- Guide for Applicants (Coordination and Support Actions - Supporting CSA - SA): Vodič za sudionike (Projekti koordinacije i potpore - Projekti potpore)
- FP7 factsheets: FP7 - ključni podaci

Slijedi nekoliko korisnih linkova: 

Za pomoć i dodatne informacije slobodno se obratite na slijedeće kontakte:

Lana Žutelija
Hrvatski institut za tehnologiju / Croatian Institute of Technology
Planinska 1, 10 000 Zagreb, CROATIA
phone:  +385 (0)1 5494 031
mobile: +385 (0)99 313 4151
fax:    +385 (0)1 5494 720
web:    www.hit.hr