Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga eCare - disruptivna digitalna rješenja za starije osobe

17. kolovoza 2021 Otvoren Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga eCare za disruptivna digitalna rješenja za prevenciju i sveobuhvatna liječenja slabosti kod starijih osoba

Prijavi se na program RIS Inspire Summer Schools: Obuka nove generacije europskih inovatora!

16. kolovoza 2021 Cilj programa RIS Inspire Summer Schools je izgraditi kritičnu masu novih talenata u RIS zemljama koji će popuniti nedostatak znanstvenih, poduzetničkih i menadžerskih vještina multidisciplinarnim talentom sposobnim prihvatiti izazove s kojima se suočava...

Traži se konzorcijski partner -usvajanjem SRS tehnologije za smanjenje rizika od vremenskih nepogoda

16. kolovoza 2021 Traži se konzorcijski partner koji je zainteresiran za realizaciju ili poboljšanje postojećeg sustava usvajanjem SRS tehnologije za smanjenje rizika od ozbiljnih vremenskih nepogoda.

Prijava na H2020 projekt TruBlo -pouzdan sadržaj na budućim blockchain sustavima!

16. kolovoza 2021 Prijavite se na projekt TruBlo te opišite svoju početnu ideju za „pouzdan sadržaj na budućim blockchain sustavima“! Poziv je otvoren do 10. rujna 2021. godine (do 00:00 sati po srednjoeuropskom vremenu), a namijenjen je istraživačima, inovatorima,...

Otvoren poziv za prijavu na međunarodni istraživački projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs!

16. kolovoza 2021 Program EIT Food traži pet konzorcija koji se sastoje od tri organizacije iz iste zemlje (istraživačka organizacija + tvrtka koja se bavi uslugama hrane + tvrtka za proizvodnju ambalaže) koji bi sudjelovali u projektu EIT Food RIS Consumer Engagement...

Otvoren poziv za EIT Food RIS Council (Vijeće)

27. srpnja 2021 Program EIT Food traži stručnjake koji žele sudjelovati u EIT Food RIS Council (Vijeću) u sklopu EIT Food Regional Innovation Scheme!

Državne potpore: EK pojednostavnjuje pravila o potporama u kombinaciji s potporom Unije

26. srpnja 2021 Državne potpore: EK pojednostavnjuje pravila o potporama u kombinaciji s potporom Unije i uvodi nove mogućnosti za provedbu mjera potpore za dvostruku tranziciju i oporavak od pandemije koronavirusa

REACT-EU: više od 580 M eura za Belgiju, Hrvatsku i Njemačku kao potpora tražiteljima zaposlenja

26. srpnja 2021 Europska komisija osigurala je više od 580 milijuna eura za Belgiju, Hrvatsku i Njemačku kao odgovor na gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa

Europski zeleni plan: EK predložila novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU

26. srpnja 2021 Europska komisija donijela je Novu strategiju EU-a za šume za 2030., jednu od glavnih inicijativa u okviru europskog zelenog plana koja se nadovezuje na Strategiju EU-a za bioraznolikost do 2030.

Europska poduzetnička mreža u sa ZICER-om organizira edukaciju „Kako pripremiti najbolji pitch"

07. srpnja 2021 Europska poduzetnička mreža nastavlja suradnju sa Zagrebačkim inovacijskim centrom ZICER te ovoga puta zajednički organiziraju radionicu na temu prezentiranja/pitchanja projektne ideje.

Uspješno provedena završna konferencija KET4CP projekta i službeno pokretanje ket4sme mreže

30. lipnja 2021 Obzirom da se projekt KET4CleanProduction, financiran iz programa Obzor2020, polako privodi kraju, konzorcijski partneri su 10. lipnja 2021. godine organizirali završni događaj projekta i poslovne susrete. Događaj se inače trebao održati u Bruxellesu u...

Od sada pristupačnija zaštita intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj!

30. lipnja 2021 24. lipnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva