Turizam i kulturna baština

Hrvatska gospodarska komora je članica Sektorske grupe za turizam i kulturnu baštinu pri Europskoj poduzetničkoj mreži (EEN). U ovom trenutku Sektorska grupa broji 28 članova.

Svrha EEN Sektorske grupe za Turizam i kulturnu baštinu jest okupljanje velikog broja malih i srednjih poduzeća te raznih interesnih skupina aktiviranih u turističkom sektoru, podrška u njihovom nastojanju da ostanu ili postanu još konkurentniji te poticaj inovacijske aktivnosti i poslovne suradnje na europskoj razini.

Partneri Sektorske grupe za turizam i kulturnu baštinu su zemlje ili regije s posebnim interesom u sektoru turizma i kulturne baštine, kao i veliki broj MSP i ustanova aktiviranih u SG.

Sektorska grupa ima različite aktivnosti kako bi doprinijela razvitku sektora turizma i kulturne baštine zemalja uključenih u EEN. Neke od aktivnosti su:

- određivanje najvažnijih nacionalnih, europskih i međunarodnih konferencija / Sajmova / radionica koje mogu predstavljati pogodnu priliku za brokerske događaje, matchmaking aktivnosti i promociju turizma

- Poboljšanje usluga za male i srednje poduzetnike u turizmu kroz širenje najboljih praksi, utvrđivanje svih mogućih sinergija, razmjene informacija, konzultacija stručnjaka i znanstvenika, itd

- Olakšavanje partnerstva između MSP, i to u izravnoj tehnološkoj suradnji ili u suradnji u projektima vezanim za turizam

- Sustavno klasificiranje svih shema financiranja na nacionalnoj i europskoj razini MSP u turizmu

- Održavanje stalnog dijaloga s europskim vlastima te s kreatorima politike na nacionalnoj razini kako bi ih se osvijestilo o potrebama MSP u turizmu;

- Poboljšanje koordinacije različitih aktivnosti za zaštitu kulturne baštine i prirodnih resursa, koja se provodi od strane poduzeća, javnih i privatnih istraživačkih centara i lokalnih, nacionalnih i europskih institucija

- Podrška know-how-u i transferu tehnologije poticanjem suradnje na svim razinama i stvaranjem mreže, što okuplja sve relevantne dionike

- Sustavno klasificiranje svih shema financiranja na nacionalnoj i europskoj razini za zaštitu kulturne baštine. U odnosu na zaštitu prirodnih resursa, potrebna je bolja koordinacija s drugim uključenim Sektorskim grupama

- Pomoći MSP da postanu što konkurentniji

- Poticati inovacijske aktivnosti

- Promovirati transfer tehnologije

- Poticati poslovnu suradnju na europskoj razini

- Promovirati istraživanje i razvoj

Nudimo podršku malim i srednjim poduzećima skrojenu po njihovim potrebama u ovom sektoru.

Naša misija je:

  • Pomoći MSP da postanu što konkurentniji
  • Poticati inovacijske aktivnosti
  • Promovirati transfer tehnologije
  • Poticati poslovnu suradnju na europskoj razini
  • Promovirati istraživanje i razvoj

Kontakt osoba u Hrvatskoj je:

Goranka Košta,
HGK ŽK SPLIT
Tel: 023/321 135

email: gkosta@hgk.hr