WIPO ljetna škola 2010.

Akademija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO Worldwide Academy) sa sjedištem u Ženevi, Švicarska, u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo i Sveučilištem u Dubrovniku, organizira po treći puta međunarodnu Ljetnu školu za intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj. Sve dodatne informacije nalaze se u prilogu.


Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfWIPO Ljetna skola 2010 - prva obavijest.pdf (428,36 kb)