Poziv na radionicu “Inovacije u inženjerskom projektiranju” Tehnički fakultet Rijeka

Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u dvodnevnoj radionici


“Inovacije u inženjerskom projektiranju”
27-28/01/11


Radionicu organizira CTC Rijeka (Centar za suradnju i edukaciju - Collaborative Training Center) Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u okviru TEMPUS projekta WBC-VMnet.

 


Ciljevi
Cilj radionice je inoviranje znanja u području inženjerskog projektiranja, iz područja primjene suvremenih tehnologija virtualnog inženjerstva (CAD/CAM/CAE, RE/RP/RT, FE/FV simulacije, VR) u životnom ciklusu razvoja proizvoda. Obuhvaćena su područja, počevši od industrijskog dizajna, preko modeliranja, reverznog inženjeringa, brze izrade prototipova, projektiranja, analize i optimizacije tehnoloških procesa i unapređenja kvalitete. Kako razvoj proizvoda zahtjeva interdisciplinarni pristup, tako i teme pokrivaju različita područja strojarstva i elektronike te njihove primjene u drugim područjima kao što je medicina.

Zašto?
Posljednjih godina industrijski subjekti su pod stalnim pritiskom kako zadovoljiti zahtjeve kupaca i pri tomu biti konkurentan na globalnom tržištu. Današnji tržišni trendovi su: povećanje međunarodne konkurentnosti, kraći životni ciklus proizvoda, visoki zahtjevi u pogledu kvalitete i pouzdanosti isporuke.Osnovni cilj inženjerskog projektiranja je razvoj i proizvodnja proizvoda koji su optimizirani s aspekta kvalitete i pouzdanosti, u najkraćem mogućem vremenu i minimalnim troškovima. Najbolji put za dosegnuti postavljeni cilj je primjena okruženja za virtualni razvoj proizvoda i procesa.

Kako?
Intergacijom naprednih tehnologija virtualnog inženjerstva, 3D model proizvoda se može brzo generirati u digitalnom obliku primjenom tehnika reverzibilnog inženjerstva, uraditi ako je potrebno remodeliranje i promjenu dizajnu, te tako dobiveni model prebaci u neki od sustava za projektiranje alata, čija se provjera i optimizacija može uraditi u specijaliziranim softverima za virtualnu proizvodnju, a sve to na kraju proslijediti na neki od sustava za brzu izradu prototipova, u cilju provjere funkcionalnosti proizvoda.Upravo takav inovativni pristup u inženjerskom projektiranju koriste timovi i eksperti CTC centara.

Lokacija

Priloženi dokumenti: