Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

SPLIT: Info-dan „Mogućnosti za poduzetnike iz Programa za inovacije i konkurentnost - CIP"

Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža Hrvatska i Županijska komora Split u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) organizira info-dan:

„Mogućnosti za poduzetnike iz EU Programa za konkurentnost i inovacije (CIP)"

Predavanje će se organizirati na dan 26. travnja 2010. godine u Županijskoj komori Split, s početkom u 12 sati.

U okviru ovog poludnevnog info-dana, zainteresiranim poduzetnicima će se predstaviti ovaj opsežan program Europske unije, koji pod jednom kapom obuhvaća razne vidove potpore poduzetništvu i inovacijama, a prema programu u prilogu. Tako će se primjerice predstaviti potprogram namijenjen ekološkim inovacijama, mogućnosti predlaganja ICT projekata za javni sektor te mogućnosti financiranja akcija na području nove i obnovljive energije te unapređenje energetske učinkovitosti. Uvodno će biti predstavljen projekt Europske poduzetničke mreže Hrvatska (EEN) koji je također financiran iz CIP-a, a koji provodi Hrvatska gospodarska komora, kao i usluge koje se u okviru ovog projekta pružaju hrvatskim poduzetnicima. Program CIP predstavit će nacionalne kontakt osobe zadužene za svaki stup odnosno potprogram CIP-a iz nadležnih hrvatskih institucija (MINGORP i APIS IT).

Zbog ograničenog broja polaznika molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite dostavom ispunjene prijavnice (u prilogu) putem e-pošte nbusic@hgk.hr ili na broj faxa 021/346 956, najkasnije do 22.travnja 2010.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a sufinancira se iz sredstava Europske poduzetničke mreže Hrvatske.Lokacija

Priloženi dokumenti:

docSplit prijavnica 26.04.2010.doc (1.010,00 kb)docSplit program 26.04.2010.doc (1,90 mb)